Договор публичной оферты

Цю оферту складено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», а також Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями.

Ця оферта є дійсною тільки в разі, якщо її текст розміщено на офіційному Сайті yusan.com.ua

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 1. Сайт – yusan.com.ua
 2. Підрядник – сторона, що розміщує оферту, а також здійснює роботи з виробництва, збирання та доставки меблів відповідно до замовлення. Підрядником може бути будь-яка особа, яка має права на розміщення оферти або інформації про замовлення на Сайті. Найменування Підрядника стає відомо замовнику в момент оплати.

 3. Замовник – сторона, що приймає оферту та здійснює оплату робіт Підрядника.

 4. Публічний договір – договір, який встановлює для всіх Замовників, окрім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовниками. До складу Публічного договору входять ця оферта і сформоване Замовником Замовлення.

 5. Оферта – пропозиція Підрядника, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті. Оферта є дійсною тільки в разі повного збігу з текстом Оферти, розміщеним на Сайті.

 6. Акцепт – надання Замовником повної та безумовної згоди Підряднику на пропозицію укласти цей Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором. Акцепт відбувається шляхом процедур, описаних у цій оферті.

 7. Замовлення – вибір Замовником окремих позицій із переліку товарів на Сайті із використанням системи прийняття замовлення або інший опис специфікацій товару, що дозволяє сформувати Рахунок на оплату Підрядником.

 8. Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник із вини Підрядника, після його усунення проявляється знову з причин, що не залежать від Замовника, і водночас має одну з перерахованих далі ознак: недолік взагалі не може бути усунутий, усунення недоліку потребує більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

 9. Товар – меблеві вироби зі специфікаціями, встановленими Замовленням.

 10. Зрив доставки – відмова клієнта від узгоджених строків доставки після узгодження часового інтервалу доставки або неможливість здійснення доставки через невідповідність місця доставки, обраного Замовником, технічним умовам, зазначеним у п. 6.4  цього Договору.

 11. Великогабаритний Виріб: Крісло, Диван.

 12. Аксесуар: Подушка, Пуф. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Підрядник зобов’язується передати у власність Замовника Товар, специфікації якого зазначені в замовленні, а в разі відсутності такого Товару в наявності – виготовити його і потім передати у власність Замовника, а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

 2. Цей договір є змішаним договором з елементами договору купівлі-продажу в розумінні ст.ст. 655, 656 Цивільного кодексу України та договору підряду в розумінні ст. 837 Цивільного кодексу України.

 3. Товар, виготовлений на замовлення Замовника, не може бути проданий іншим особам, за винятком випадків відмови Замовника від Замовлення або його неприйняття.

 

3. ЦІНА ТОВАРУ

 1. Ціною Товару є сума окремих позицій, що відображає ціни на Сайті та становить Замовлення. Така сума відображається у відповідному розділі на Сайті у разі безготівкового розрахунку банківською картою або у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Замовником номера рахунку у разі оплати за допомогою платіжних терміналів, або у виставленому рахунку. До ціни товару не входить вартість доставки та додаткових супутніх робіт на місці доставки. Ціна доставки та додаткових супутніх робіт узгоджуються сторонами в окремому порядку.

 2. В разі виготовлення товару, якого немає в наявності, ціни на Сайті носять ознайомчий характер і можуть не збігатися з підсумковою ціною.

 3. Ціна Товару виражається в національній валюті України – гривні.

 

4. ПРОЦЕДУРИ АКЦЕПТУ, ПРИЙНЯТТЯ ЗАМОВЛЕННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ (СТРОКИ ВИКОНАННЯ)

 1. Акцепт цієї Оферти здійснюється Замовником шляхом відправлення за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар.

 2. Після отримання Замовлення особою, що здійснює комунікацію від імені Підрядника, Замовлення обробляється Підрядником, після чого Замовнику надсилається Рахунок на оплату Замовлення або повідомлення про неможливість його виконання.

 3. Замовлення вважається прийнятим з моменту отримання передоплати Підрядником згідно Рахунку на оплату, що містить ціну Товару. До моменту прийняття Замовлення Замовник має право скасувати Замовлення.

 4. Після отримання Рахунку на оплату у Замовника виникає зобов’язання сплатити передоплату в розмірі 50 % вартості Товару в триденний строк.

 5. Доставку Товару буде здійснено в строки, зазначені в Рахунку на оплату. Першим днем для розрахунку виконання термінів доставки є перший повний банківський день, що слідує за днем внесення авансового платежу та/або остаточного узгодження Товару (тканини для оббивки, кольору будь-якої частини тощо).

 6. Підрядник зв’язується із Замовником для узгодження строків доставки Товару після прийняття Замовлення, враховуючи свої можливості щодо швидкості виготовлення та збирання Товару. Замовник зобов’язаний попередити Підрядника про будь-які умови, які можуть перешкоджати доставці Товару або ускладнити її (у тому числі, зокрема: відсутність ліфта, вузькі дверні отвори, відсутність проїзду до місця доставки Товару).

 7. Доставка здійснюється Підрядником особисто або із залученням третіх осіб в узгоджені заздалегідь із Замовником час і дату.

 8. За фактом отримання Товару готівкою або за три банківські дні до доставки за безготівковим розрахунком Замовник зобов’язаний сплатити 50 % вартості Товару, а також вартість доставки та додаткових робіт за необхідності. Замовник має право здійснити передоплату за Товар у розмірі 100 %.

 9. Оплата Товару (у тому числі передоплата) може здійснюватися Замовником такими способами:

  • перерахування Замовником відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Підрядника відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Підрядником;

  • готівкою під час передоплати або отримання Товару;

  • безготівковим розрахунком через будь-який банк згідно з виписаним рахунком-фактурою;

  • через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;

  • через Приват24 або Liqpay;

 10. Залежно від конкретного Підрядника способи оплати Товару можуть бути обмежені. 

 11. Датою оплати Замовником вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника або в касу Підрядника.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Підрядник має право:

  • Вимагати від Замовника документ, що підтверджує оплату Товару (скан-копія такого документа є достатньою).

  • Призупиняти виконання своїх зобов’язань у разі несвоєчасної оплати Товару – до факту оплати Товару.

  • Вибрати спосіб доставки Товару в разі відмови від такого вибору Замовником.

  • Залучити до виконання зобов’язань третіх осіб-субпідрядників (ФОП та юридичних осіб) як для реалізації готового Товару, так і для виконання робіт із виготовлення Товару або його доставки.

 2. Підрядник зобов’язаний:

  • У строки виготовити та передати у власність Замовника Товар відповідно до специфікацій Замовлення.

  • Узгодити строки доставки Товару із Замовником.

  • Доставити Замовнику Товар в узгоджену дату і час за місцем, обраним Замовником і зазначеним у Рахунку на оплату.

  • Проінформувати Замовника про наявність готового Товару або про необхідність здійснити роботи з виготовлення Товару.

 3. Замовник має право на:

  • Отримання Товару належної якості відповідно до специфікацій Замовлення в позначені дату і час.

  • Оформлення Договору письмово за власним бажанням.

 4. Замовник зобов’язаний:

  • Своєчасно здійснити оплату (і передоплату) Товару.

  • Проінформувати Підрядника про умови, що ускладнюють доставку.

  • Надати вільний доступ до місця установки товару

  • Використовувати Товар виключно за цільовим призначенням.

  • Прийняти та оплатити залишкову вартість Товару не пізніше 10 (десяти) календарних днів після отримання повідомлення про можливість доставки (телефоном або у вигляді текстового повідомлення).

  • Проінформувати Підрядника про зміну адреси доставки не пізніше 16:00 робочого дня отримання повідомлення про можливість доставки. У випадку несвоєчасного інформування про зміну адреси доставки, доставка Товара, що відбулась за некоректною адресою буде вважатись Зривом доставки.

 

6. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ

 1. Доставка Товару на місце прийняття здійснюється такими способами:

  • Підрядником за умови окремої оплати (до під’їзду будинку або квартири з установкою).

  • Кур’єрською або експедиторською службою за рахунок Замовника або третьої особи.

 2. Вартість доставки - згідно тарифів обраної Замовником кур’єрської або експедиторською служби і включається до видаткової накладної

 3. Доставка передбачає доставку товару до місця його використання, занесення на поверх, збирання та прибирання пакувальних матеріалів. Доставка не включає сервіси переміщення будь-яких предметів, що знаходяться в місці установки Товару, крім частин самого Товару.

 4. Технічні умови приміщення для доставки:

  1. Технічні умови приміщення для доставки, підйому та збирання Товару, ширина якого (габарити) не перевищують 200 (двохсот) см:

   • Ширина отворів вхідних і міжкімнатних дверей місця, зазначеного Замовником, до якого здійснюється доставка, має становити не менше 75 см, а висота відповідних отворів має становити не менше 200 см.

   • Вільна ширина проходу всередині місця, зазначеного Замовником, до якого здійснюється доставка, має становити не менше 105 см.

   • Вільний простір від дверного отвору до протилежної стіни має бути не менше 110 см.

   • Ширина сходів у будівлі, де знаходиться місце, що зазначене Замовником, має становити не менше 110 см.

   • Безперешкодна можливість доставити Товар в приміщення, що передбачає відсутність предметів, які перешкоджають доставці до місця, зазначеного Замовником.

   • Безперешкодна можливість для проїзду транспорту, за допомогою якого здійснюється доставка Товару до місця, зазначеного Замовником, зокрема і до місця вивантаження Товару.

  2. Технічні умови приміщення для доставки, підйому та збирання Товару, ширина якого (габарити) перевищують 200 (двісті) см:

   • Ширина отворів вхідних і міжкімнатних дверей місця, зазначеного Замовником, до якого здійснюється доставка, має становити не менше 75 см, а висота відповідних отворів має становити не менше 200 см.

   • Вільна ширина проходу всередині місця, зазначеного Замовником, до якого здійснюється доставка, має становити не менше 105 см.

   • Вільний простір від дверного отвору до протилежної стіни розраховується індивідуально.

   • Ширина сходів у будівлі, де знаходиться місце, що зазначене Замовником, має становити не менше 110 см.

   • Безперешкодна можливість доставити Товар у приміщення, що передбачає відсутність предметів, які перешкоджають доставці до місця, зазначеного Замовником.

   • Безперешкодна можливість для проїзду транспорту, за допомогою якого здійснюється доставка Товару до місця, зазначеного Замовником, зокрема і до місця вивантаження Товару.

  3. Додаткові умови для доставки Товару на місце, зазначене Замовником:

   • Якщо Замовник вказав місце, поверх якого знаходиться вище першого (1), Замовник повинен надати надійний доступ для доставки Товару (за винятком переносних драбин тощо).

   • Якщо Товаром є ліжко або меблі схожого типу, можливість і вартість доставки нерозбірних ламельних каркасів (за наявності) повинна узгоджуватися в індивідуальному порядку.

   • Якщо Замовник зазначив місце, де є гвинтові сходи, можливість і вартість доставки Товару повинна узгоджуватися в індивідуальному порядку.

 5. Доставка Товару здійснюється в робочі дні з 10:00 до 18:00 протягом 4-годинного інтервалу часу. Погодження дати доставки відбувається шляхом повідомлення Замовника про можливу дату та час доставки усно (за допомогою дзвінка на контактний номер телефону, вказаний в Рахунку на оплату) чи письмово (засобами електронної пошти, Viber  за номером телефону, зазначеними в Рахунку на оплату). Замовник має право на одноразову заміну запропонованої дати доставки протягом 10 календарних днів після отримання повідомлення про можливість доставки. Дату доставки призначає Підрядник.
 6. У разі здійснення доставки Товару в інший час, ніж передбачений у п. 6.5 цього Договору, Замовник додатково сплачує 750,00 (сімсот п'ятдесят) гривень. Можливість доставки Товару в порядку, передбаченому цим пунктом, узгоджується сторонами додатково.

 7. За кожен зрив доставки Замовник додатково сплачує суму 750,00 (сімсот п'ятдесят) гривень, і подальші строки доставки визначає Підрядник.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором Замовник і Підрядник несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 2. В разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Замовник зобов’язується сплатити Підряднику пеню в розмірі 0,05 (нуль цілих п’ять сотих) % від вартості Товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань.

 3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Замовнику у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Замовника відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена 1% від вартості придбаного Товару.

 4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Підрядника за умови дотримання Замовником усіх умов цього Договору до моменту доставки Товару Замовнику Підрядник зобов’язується повернути Замовнику 100 (сто) % попередньої оплати за Товар у разі придбання готового Товару і суми за вирахуванням 10% повної вартості Товару, придбаного під замовлення.

 5. Виплата пені або штрафу не звільняє сторони від виконання зобов’язань за Договором.

 6. Підрядник не несе відповідальності за:

  • Незначну зміну зовнішнього вигляду Товару.

  • Зміну зовнішнього вигляду Товару, пов’язану зі зміною виду деталей постачальниками Підрядника.

  • Незначну невідповідність кольору Товару очікуванням Замовника, викликану особливостями передачі кольору окремих моделей моніторів або особливостями освітлення у приміщеннях.

  • Затримку та перебої у виконанні Замовлення, якщо такі затримка та перебої виникли не з вини Підрядника.

  • Протиправні дії Замовника.

  • Передачу Замовником своїх персональних даних третім особам.

  • Якість Товару в своїх гарантійних зобов’язаннях у разі використання Замовником Товару неналежним чином.

 7. У разі порушення Замовником строків прийняття Товару, передбачених у п. 6.5, Замовник, починаючи з одинадцятого календарного дня після отримання повідомлення, додатково до ціни Товару сплачує Підряднику кошти з розрахунку 100 гривень за кожен день прострочення виконання зобов’язання, а також додаткову вартість доставки в розмірі 750,00 (сімсот п'ятдесят) гривень.

 8. Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів із дати Акцепту Замовником буде змінена фактура або колір тканини, змінена модель Товару або будуть внесені інші зміни в Товар, Замовник додатково сплачує фіксовану сума в розмірі 750,00 (сімсот п'ятдесят) гривень. Починаючи з 4-го робочого дня з дати Акцепту цього Договору внесення змін до Замовлення є неможливим.

 9. Повернення складських Товарів є можливим протягом 14 календарних днів із дати отримання Товару за умови повного збереження товарного вигляду. Вартість додаткових витрат Замовнику не повертається. Вартість зворотної доставки (від Замовника до Підрядника) сплачується Замовником додатково і становить в межах міста 750,00 (сімсот п'ятдесят) гривень. Зворотна доставка із місця поза межами міста тарифікується додатково.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Замовником і діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін.

 2. Договір може бути припинений:

  • За згодою сторін.

  • У разі скасування Замовлення.

  • За рішенням суду.

  • У разі настання обставин непереборної сили, які роблять виконання зобов’язань неможливим (форс-мажор); форс-мажорні обставини визначаються відповідно до законодавства.

 

9. ГАРАНТІЯ

 1. Гарантійні зобов’язання Підрядника відповідають законодавству України та виникають із моменту передачі Товару.

 2. Строк надання гарантії становить 18 місяців, але може відрізнятися в більшу сторону залежно від Товару. Замовника інформують про строк гарантії в момент передачі Товару або до цього моменту – за запитом Замовника.

 3. У разі виявлення Замовником недоліків Товару протягом гарантійного строку за умови відповідального і цільового використання Товару Замовником він має право на:

  • пропорційне зменшення ціни Товару (повернення Підрядником частини ціни);

  • безкоштовне усунення недоліків Підрядником або третіми особами за дорученням Підрядника в розумний строк;

  • відшкодування витрат на самостійне усунення недоліків Товару – якщо таке самостійне усунення було погоджено з Підрядником.

 4. Неузгоджене з Підрядником самостійне усунення недоліків Товару Замовником звільняє Підрядника від гарантійних зобов’язань.

 5. У разі виявлення Замовником істотних недоліків Товару протягом гарантійного строку за умови відповідального і цільового використання Товару Замовником він має право на:

  • розірвання Договору, повернення Товару і сплаченої за нього вартості;

  • вимогу замінити Товар на аналогічний.

 6. У разі виявлення недоліків Товару Замовник повідомляє про це Підряднику протягом двох наступних робочих днів.

 7. За наявності технічної можливості усунення недоліків здійснюється за місцезнаходженням Товару, за відсутності – доставка Товару до приміщення Підрядника здійснюється відповідно до Закону «Про захист прав споживачів». Зазначені процедури можуть проходить як протягом, так і після закінчення гарантійного строку.

 8. Розгляд претензій Замовника відбувається в чіткій відповідності до ст.ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

 

10. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

 1. Усі спори, які виникли у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

 2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому.

 4. Замовник підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він проінформований про внесення добровільно наданих Підряднику особистих персональних даних до бази персональних даних Підрядника.

 5. Замовник дозволяє Підряднику здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» вважаються обробкою персональних даних Замовника, згідно зі сформульованими цілями їх обробки, якими є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченій установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об’єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 6. Замовник підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він ознайомлений із правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

 7. Замовник надає доступ до персональних даних, які внесені до бази персональних даних Підрядника, третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, та не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які внесені до бази персональних даних, якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.